Vietnam Red Volunteer

Đội tình nguyện Red Volunteer Việt NamHội trại Tình nguyện viên, thanh niên

Chữ thập đỏ toàn quốc

lần thứ V

Mục đích: nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị nhân đạo do lực lượng tình nguyện viên Chữ thập đỏ đóng góp, cống hiện cho xã hội, từ đó lôi cuốn toàn xã hội tham gia các hoạt động nhân đạo với tinh thần tình nguyện.

1. Tôn vinh biểu dương những đóng góp, công hiến của lực lượng tình nguyện viên, thanh niên trong các hoạt động nhân đạo.

2. Giáo dục lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng với thế hệ trẻ

3. Tăng cường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nhân đạo vì cộng đồng cũng như các kỹ năng sinh hoạt tập thể, giao tiếp quốc tế giữa các tình nguyện viên thanh niên chữ thập đỏ

4. Thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác chữ thập đỏ nói riêng và hoạt động nhân đạo nói chung

5. Góp phần tăng cường hợp tác quốc tế và công tác tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 188-CTPH/HCTĐ-BGDĐT-TWĐTN giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 22/7/2016 trong hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học giai đoạn 2016-2021; Hưởng ứng Kế hoạch phối hợp số 58/ KHPH-TƯHCTĐ-BGDĐT-TWĐ giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo  tổ chức Hội trại tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ V.

Bên cạnh đó Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Công ty Cổ phần VTVCorp và các đơn vị liên quan thực hiện chương trình Hội trại Thanh thiếu niên Chữ thập đỏ toàn quốc - Lần thứ V và ra mắt Mạng lưới Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam - Red Volunteer.